Association of Estonian Printmakers 

Inga Heamägi näitus Ps 141:2

Kunstnik ise kirjutab oma töödest nii:
Siinne näitus on üks osa minu isiknäitusest Draakoni galeriis, mis toimus 2019. a märtsikuus „PS. Psalmid ja prohvet Joonas valaskala kõhus”/ “PS. The Psalms and Prophet Jonah in the Belly of the Whale”.
Näituse nimi „PS” tähendus on mitmeti mõistetav – esiteks on PS kui postscriptum ehk pärast juurdekirjutatu. Teiseks on sellel Psalmide ehk laulude tähendus. Tänapäeval on PS ka võimas programmeerimiskeel. Ja lõpuks on PS ka Eesti Vabariigi põhiseaduse ametlik lühend.
Psalmid ehk Psalter ehk (Taaveti) laulud (heebrea keeles םי לִּ הִ תְּ tehillim, kreeka keeles ψαλμοί) on juutide ja kristlaste pühakirja üks olulisemaid ja
tuntumaid osi. Psalme on 150. Psalmide keskne teema on Jumala ülistamine. Laulude põhjal on inimelu keskne ülesanne paluda Jumalat ja teda ülistada. Kuigi kogu loodu on teatud mõttes Jumala tempel, on selleks eriti inimese süda. Psalmide põhjal on inimesel südames teadmine elu alusest ja eesmärgist.
Psalm 141:2 „… Olgu mu palve kui viirukisuits Su palge ees,
mu käte ülestõstmine kui õhtune ohver …” Vastavalt pärimusele kasutab õigeusu kirik viirukit palve sümbolina, mis tõuseb Jumala poole. „Olgu mu palve kui viirukisuits Su palge ees,“ laulame Jumalale õhtusel
jumalateenistusel. (Psalm 141:2). Viiruki suitsutamine väljendab Jumala armastust, mis valgub meie kõikide peale ning sümboliseerib Püha Vaimu armu, mis meeldiva lõhnana levib usklike peale. Suitsutit õnnistades ütleb preester: „Kristus, meie Jumal, meie toome Sulle viirukisuitsu hea vaimuliku lõhnana. Võta see vastu oma taevaülesele altarile ja saada meile maha oma kõige pühama Vaimu armu.”
Toetajad / Supporters: Kuku klubi, Eesti Kunstnike Liit, Eesti Kultuurkapital, Eesti Vabagraafikute Ühendus, veesõidukite firma Lingalaid

Inga Heamägi (snd 1961), lõpetanud ERKI graafika osakonna diplomiga vabagraafikas 1988. a, töötanud reklaamibüroodes Laks & Ko ja Inorek & Grey AD-na, õpetanud EKA-s graafikat ja joonistamist, Eesti Apostlik Õigeusu Kiriku kirjastuse kunstnik ja kujundaja, tegeleb graafilise disaini, raamatute ja näituste kujundamisega. Estampgraafika alal 33 isiknäitust, üle 70 osalemise rahvusvahelistel žüriiga graafika biennaalidel-triennaalidel, 15 näituste kureerimist, 21 EKM-i näituse kujundamist, üle 45 rühmanäitusel osalemise. Viimase 6 aasta jooksul osalenud žüriides, kunstikonkursside ekspertkomisjonides jm (Eesti Vabagraafikute Ühenduse juhatuse esinaine 2012–2020; 1. rahvusvaheline Jerevani graafika biennaali žürii esinaine, Armeenia; Eesti Kultuurkapitali kujutava- ja rakenduskunsti sihtkapitali nõukogu liige; Wiiralti preemia 2019 ergutuspreemia laureaat. 2018. a sügisest töötab Kohila Koolituskeskuse direktorina.

Inga Heamägi (b. 1961), graduated with a degree in graphic arts in the
Estonian Academy of Arts in Graphics Department in 1988, worked as an AD in advertising agencies at Laks & Ko and Inorek & Gray, taught graphics and drawing at Estonian Academy of Arts, an artist and designer at the Estonian Apostolic Orthodox Church publishing house. Designing books and exhibitions. 33 personal exhibitions, over 70 participations in international graphic biennialstriennials; 15 curated exhibitions; designed 21 exhibitions of the Estonian Art Museum; more than 45 group exhibitions. During the last 6 years has participated in juries, expert committees of art competitions, etc. (Chairman of the Board of Estonian Graphic Artists Association from 2012–2020; President of the International Jury of the 1st international Yerevan graphic art biennial, Armenia; member of the council of the Estonian Cultural Endowment for the Visual and Applied Arts Foundation 2015–2017). Winner of the 2nd Award Wiiralt Prize 2019.
From the autumn of 2018 works as the director of Kohila Training Center in
Tohisoo Manor. This current exhibition is part of my personal exhibition, which took place in March 2019 at Draakon Gallery (“PS. The Psalms and Prophet Jonah in the Belly of the Whale”)
The Psalms or Psalter (Hebrew םי לִּ הִ תְּ tehillim, Greek ψαλμοί) is one of the
most important and well-known part of the Jewish and Christian scripture. There are 150 psalms. The central theme of the psalms is praise give to the Lord. The main task of human life is to pray and render praise. All the creation, but especially the human heart, is a temple of God. Accordig to psalms, there is a knowledge of the source and purpose of life in our hearts.
Psalm 141:2 “Let my prayer arise as incense before you, the lifting up of my hands as an evening sacrifice…” (Psalm 141:2).
Incense symbolises the love of God that he pours on us all, and the grace of the Holy Spirit, which spreads on the faithful as a good odour. A priest says when blessing the censer: “We offer you incense, O Christ our God, for an odour of spiritual fragrance. Receive it upon your heavenly altar, and send down upon us in return the grace of your all-holy Spirit”.Eelmine
Gudrun Koppel Draakoni galeriis
Järgmine
Mall Nukke “Iidolid ja peened wormid”

Lisa kommentaar

Email again: