Association of Estonian Printmakers 

Lilli-Krõõt Repnau "Kadunud maastiku kannul"


Reedel, 29. detsembril 2023 kell 17.00 avaneb Draakoni galeriis Lilli-Krõõt Repnau isiknäitus „Kaduva maastiku kannul”. Näitus jääb avatuks 20. jaanuarini 2024.

Näitusel „Kaduva maastiku kannul“ saavad kokku hetkelised, igapäevased märkamised linnaruumist ning teistest isiklikest paikadest. Need kihistused erinevatest kohtadest põimuvad omavahel: kaovad, tuhmuvad ja tärkavad taas. Kujutelmad graafilistes tõmmistes on tabatud mitme aasta jooksul ning tihtilugu on olnud käivitavaks ajendiks nende jäädvutamiseks keskkonna muutumine valguse mõjul. Valitud kohad asuvad minu igapäevaste liikumiste trajektooridel, nii satuvad lähestikku näiteks Tartu mnt 24 hoone või Lääne-Virumaal asuv Palganeem. Kutsun näitusel tähelepanelikult vaatlema meid ümbritsevat kiiresti kaduvat keskkonda ja selle ümberpaiknemist nii linnaruumis kui ka maastikes.

Selle olemusliku kaduvuse nähtavale toomiseks olen kasutanud kummitustrüki meetodit –samadelt plaatidelt korduvalt trükkides pigment kaob. Minu jaoks on oluline mitte niivõrd tehnikatele keskendumine, vaid erinevate kontseptsioonide avamine graafika kaudu. Mind kõnetab ajaline mõõde sügavtrükiprotsessis, materjaliga töötamine ning tähenduste loomine. Näituse „Kaduva maastiku kannul“ loomine on olnud otsinguline protsess, milles kasutan erinevaid värve ja kihistusi uute graafiliste teoste loomiseks.

Lilli-Krõõt Repnau

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.
Näituseid Draakoni galeriis toetavad Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuuriministeerium ja Liviko AS.


Lilli-Krõõt Repnau Lilli-Krõõt Repnau on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia graafika osakonna aastal 2005 ning 2015. aastal animatsiooni osakonna, viimases töötab hetkel osakonnajuhatajana. Aastast 2020 jätkab magistriõpinguid kunstiõpetajana. Lisaks on ta end täiendanud Šveitsis, Lutserni Ülikooli Kunsti- ja Disainikolledži videoosakonnas. Aastal 2010 tunnustati Lilli-Krõõt Repnau graafikaloomingut Edmund Valtmani stipendiumiga ja aastal 2018 Tallinna graafika- triennaali preemiaga. Ta on Eesti Kunstnike Liidu ja Eesti Vabagraafikute Ühenduse ning graafika.ee stuudio liige.

Lilli-Krõõt Repnau will open her solo exhibition On The Edge of A Disappearing Landscape in Draakon gallery on Friday, December 29, 2023 at 17:00. The exhibition will remain open until January 20, 2024.

The exhibition On The Edge of A Disappearing Landscape brings together fleeting quotidian observations of urban and personal spaces. The layers of different places intertwine: they disappear, fade and re-emerge. These figments of imagination have been captured in graphic prints over several years. The process has often been set in motion by the changes that occur in the environment due to differing light conditions. The places are chosen from my daily trajectories, so it happens that a building located at Tartu mnt 24 in Tallinn is set side by side to Palganeem in Lääne-Virumaa. In the exhibition, I invite the viewer to take a closer look at the rapidly disappearing habitats around us, and its dislocation both in urban space and in landscapes.

In the pursuit of making this inherent impermanence visible, I have used a method known as ghost printing – after repeatedly printing from the same plate, the pigment fades. It is important for me not to focus on techniques, but to explore different ideas through graphics. The dimension of time in the process of intaglio printing, working with material and meaning-creation are all compelling. Creating On The Edge of A Disappearing Landscape has been an exploratory process in which I have used different colors and layers to create new graphic works.

Lilli-Krõõt Repnau

The exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia.
Exhibitions in Draakon gallery are supported by the Cultural Endowment of Estonia, Estonian Ministry of Culture and Liviko AS.


Lilli-Krõõt Repnau has graduated from the Graphics department of the Estonian Academy of Arts in 2005 and the Animation department in 2015, where she currently works as a department head. From 2020, she continued her master's studies in art pedagogy. In addition, she has studied in the Video department of the Lucerne School of Art and Design in Switzerland. In 2010, Lilli-Krõõt Repnau was awarded with the Edmund Valtman scholarship for her graphic works and in 2018 with the Tallinn Print Triennial prize. She is a member of the Estonian Artists' Union, the Association of Estonian Printmakers and graafika.ee studio.


Eelmine
JÕULUMÜÜK
Järgmine
Caroline Pajusaar MUTUKAD

Lisa kommentaar

Email again: