Association of Estonian Printmakers 

„Mõeldes labürindist. 50 aastat Tallinna Graafikatriennaali“ Kumus

Marje Taska ‘Mythological Landscape E1. Cloud.’ Aquarelle, gouache, ink, 70×50 cm, 1985-1988
Tallinna XVII Graafikatriennaali programm leiab aset 2018. aasta kevad-suvel Kumu kunstimuuseumis ja EKKM-is, satelliitüritused toimuvad ka teistes näituseasutustes.
Seekordset graafikatriennaali ilmestab traditsiooni mõiste, mis lisaks Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale suhestub ka Tallinna Graafikatriennaali kui institutsiooni 50. tegutsemisaasta täitumisega. Ent traditsioonitemaatika ei piirdu juubelitest tingitud päevakajalisusega; triennaali sündmused mõtestavad traditsiooni olemust avaramaski tähenduses – nii tavade järjepidevust ja olude sunnil muutumist kui ka ebatraditsioonilisust ja võimalikke alternatiive.

Tallinna XVII Graafikatriennaali avab aprillis Kumus toimuv ajalooline sissevaade graafikatriennaali traditsiooni, mille kuraatorid on Elnara Taidre ja Eha Komissarov. Näitus „Mõeldes labürindist. 50 aastat Tallinna Graafikatriennaali“ käsitleb triennaali ajalugu läbi viie aastakümne, analüüsides selle rolli Eesti ja Baltimaade kunstiprotsessides ning kultuuriloos. Ajaloolise telje kaardistamise kõrval on näituse eesmärk läheneda materjalile kontseptuaalselt ja käsitleda probleeme, mis on läbi aegade ja muutuvate olude aktuaalsed olnud. Näitus on publikule avatud 20. aprillist kuni 26. augustini Kumu kunstimuuseumi 4. korrusel.

Tänavuse triennaali keskne väljapanek, Margit Säde kureeritud näitus „Pilvepurustajad: Intensiivsus vs. kavatsus“ leiab aset Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis (EKKM). Säde kuraatoriprojekt vaatleb traditsiooni teist külge – ebatraditsioonilisust – ning küsib, kuidas ja mis tooniga saab üldse rääkida traditsioonist ajal, mil Eesti pakub riikliku start-up projekti raames kõigile soovijatele e-residentsust „transformatiivses digitaalses ühiskonnas”. Näitus toob esile väga erinevate autorite loomingu, kombineerides fanaatilisi ideid ja somnambuulseid nägemusi hoolikamalt kavandatud taktikatega, kusjuures mõlemaid lähenemisviise ühendab hoolivama ja inimesekesksema sootsiumi otsing. Näitus on EKKM-is avatud 2. juunist kuni 16. juulini. 3. juunil toimub kinos Sõprus ka näitusega kaasnev sümpoosion, lisaks leiab näituse toimumisaja vältel Sõpruses aset iganädalane kunstifilmide programm.

Osana graafikatriennaalist avaneb jaanipäeva eel Tallinna Linnagaleriis eelmise, XVI triennaali Grand Prix’ laureaadi Viktorija Rybakova isikunäitus. Näitus on avatud 22. juunist kuni 5. augustini. Samuti toimub noortenäitus „SFÄÄRID“ EKA Galeriis 12. maist kuni 26. maini ja Kultuurikatlas 31. maist kuni 22. juulini.

Juubeliformaadist tingituna seekordsel triennaalil traditsioonilist avatud konkurssi ei toimu. Seda asendavad sümboolselt triennaali ajaloole pühendatud näitusele kaasatud varasemate aastate auhinnatud tööd, mis on omal ajal suures osas avatud konkursi tulemina eksponeeritud ja kuuluvad Tallinna Graafikatriennaali kollektsioonina Eesti Kunstimuuseumi kogudesse.

Tallinna Graafikatriennaali Sihtasutusse kuuluvad Marten Esko, Kadri Karro, Eve Kask, Eha Komissarov, Eva Näripea, Jaanika Okk, Jaanus Samma ja Elnara Taidre.
Lisainfo:
tallinn@triennial.ee
www.triennial.ee


/
Press Release 1st March 2018
The 17th Tallinn Print Triennial will celebrate
50 years of activity with exhibitions, a symposium and a film programme

The 17th Tallinn Print Triennial will take place in the spring and summer of 2018 in Kumu Art Museum and EKKM, with satellite events taking place at other exhibition venues.
The upcoming Print Triennial will be governed by the notion of tradition that addresses both the 100th anniversary of the Republic of Estonia and the 50 years of activity of the Print Triennial as an institution. However, the theme of tradition is not reducible to the anniversary celebrations; the triennial programme will analyse the wider meaning of tradition – the consistency of traditions, changes caused by the surrounding context as well as ‘untraditionality’ and potential alternative traditions.

In April, the 17th Tallinn Print Triennial will open in Kumu with a historic insight into the tradition of the Print Triennial curated by Elnara Taidre and Eha Komissarov. Puzzling Over the Labyrinth. 50 Years of the Tallinn Print Triennial will explore the five-decade-long history of the Tallinn Print Triennial by analysing the role of the Print Triennial in the art processes and cultural history of Estonia and the Baltic states. Alongside mapping the historical timeline, the exhibition aims to conceptualise the art works and address issues that have been topical throughout different eras and contexts. The exhibition will run from 20 April to 26 August on the 4th floor of Kumu Art Museum.

The main exhibition of this year’s Print Triennial, Cloudbusters: Intensity vs. Intention, curated by Margit Säde will take place at the Contemporary Art Museum of Estonia (EKKM). Säde’s curatorial project will look at the other – the untraditional – side of tradition and will ask how and in which tone it is possible to talk about tradition at a time when Estonia is offering e-residency in its ‘transformative digital society’ to everyone who is interested as part of a state start-up initiative. The exhibition will feature works from a very diverse range of artists by combining fanatical ideas and somnambulist visions with meticulously planned tactics, while both approaches are joined by a search for a more caring and humane society. The exhibition at EKKM will run from 2 June to 16 July. On 3 June, Sõprus cinema will host a symposium to accompany the exhibition. In addition, a weekly programme of art movies will run at Sõprus throughout the exhibition period.

Just before Midsummer, a solo exhibition by Viktorija Rybakova, the Grand Prix winner of the 16th Print Triennial, will open at Tallinn City Gallery as part of the Print Triennial programme. The exhibition will run from 22 June to 5 August. Additionally, a youth exhibition Spheres will take place at EKA Gallery on 12–26 May and at Kultuurikatel from 31 May to 22 July.

Due to the anniversary format of the upcoming triennial, the traditional open call will not be held. This will be symbolically replaced by works by past winners shown in the historical exhibition, which have mostly been received through open calls and are now part of the Tallinn Print Triennial collection at the Art Museum of Estonia.

Foundation Tallinn Print Triennial consists of Marten Esko, Kadri Karro, Eve Kask, Eha Komissarov, Eva Näripea, Jaanika Okk, Jaanus Samma and Elnara Taidre.
Additional information:
tallinn@triennial.ee
www.triennial.ee
Eelmine
Estonian art in Australia. Living Space
Järgmine
Scala Cromatica- EV 100 Ungaris

Lisa kommentaar

Email again: