Association of Estonian Printmakers 

Inga Heamägi „PS. Psalmid ja prohvet Joonas valaskala kõhus” Draakoni galeriis

Esmaspäeval, 18.03.2019 kell 18.00 avab INGA HEAMÄGI Draakoni galeriis isiknäituse „PS. Psalmid ja prohvet Joonas valaskala kõhus”.

„Näituse üldnime „PS” tähendus on mitmeti mõistetav – esiteks on PS kui postscriptum ehk pärast juurdekirjutatu. Teiseks on sellel Psalmide ehk laulude tähendus. Tänapäeval on PS ka võimas programmeerimiskeel. Ja lõpuks on PS ka Eesti Vabariigi põhiseaduse ametlik lühend. Pealkirja teine osa – “Prohvet Joonas valaskala kõhus” on inspireeritud või õigemini minu vastukaja ülemaailmsest rändekriisist ja selle tagajärgedest. Konkreetselt aga ühest maailma vapustanud kurvast sündmusest – väikse süüria 3-aastase poisi Aylan Kurdi lugu, 2015. aasta septembris, Türgis.

Maailmas on alati olnud nii suurt häda kui ka joovastavat rõõmu olenemata meie usulisest kuuluvusest. Parimal juhul on meid õpetatud oleme tänulikud kõige hea eest, mida Jumal (või loe: Elu) meile annab.

Käsitlen kahe justkui väga erineva religiooni – kristluse ja islami – ühisosa, mis on teineteisega seotud nii Vana Testamendi, Evangeeliumi kui Koraani kaudu. Ma ei taha olla lahmiv ega lihtsameelne üldistaja. Meie käes on aastatuhandete kaupa inimkonna ajalugu ja samavõrra vigu ja põhjuseid, mille kõige nimel on sõdu peetud ja inimesi tapetud. Meil on võimalus sellest õppida. Sest kõige tähtsam siin Maa peal on Elu ja seda ei ole me ise loonud vaid meile on see antud väärtusliku kingitusena, mida peaksime hoidma ja kaitsma.

Pildiliselt on näitus üles ehitatud prohvet Joonale ja palvele kui inimkonna universaalsele päästvale abivahendile. Minu sinisilmsus on suunatud tulevikku kasutades tänase päeva dokumentaalseid kaadreid ja vanu õpetusi.”

Inga Heamägi

Inga Heamägi on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia (endise Eesti Riikliku Kunstiinstituudi) aastal 1988 ja tegutsenud sellest ajast aktiivselt nii vaba- kui ka tarbegraafikuna. Selle aja jooksul on tal on olnud mõnikümmend isiknäitust Eestis ja väljaspool, lisaks arvukad esinemised rahvusvahelistel graafikanäitustel Euroopas, Ameerikas ja Aasias. Inga Heamägi on pälvinud mitmeid autasusid, viimati tunnustati teda 2019. aasta Wiiralti preemia ergutuspreemiaga. Inga Heamägi on Eesti Vabagraafikute Ühenduse esinaine, tema teoseid kuulub mh Eesti Kunstimuuseumi, Minski Kunstimuuseumi (Valgevene), Kaliningradi Riikliku Kunstigalerii, Krasnojarski muuseumi (mõlemad Venemaa) ja Mark Rothko Kunstikeskuse (Daugavpils, Läti) kogudesse.

Näitus jääb avatuks 6. aprillini 2019.

Kunstnik tänab: perekonda, veesõidukite firmat Lingalaid Maarja-Magdaleenast eesotsas Vahur Poolakuga, Ubu Noir’i, Lauri ja Gudrun Koppelit, Ingvar Heamäge tulevase filmi eest, Graafikakoda ja Uku Kanni, Joonstuudiot ja Ülar Linnustet, Digifotot ja Tarmo Rämmit, isa Mattias Pallit, Kissavo mäe Ausa Eelkäija kloostrit Kreekas, Pereraadio peret, Kohila Koolituskeskust, Mari Prekupit, Eesti Kultuurkapitali ja Eesti Kunstnike Liitu.

Näitust toetavad Eesti Kultuurkapital ja Eesti Kunstnike Liit.

Näituseid Draakoni galeriis toetavad Eesti Kultuuriministeerium ja Eesti Kultuurkapital.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

NÄITUST SELGITAV TEKST

1) Psalmid ehk Psalter ehk (Taaveti) laulud (heebrea keeles תְּהִלִּים tehillim, kreeka keeles ψαλμοί) on juutide ja kristlaste pühakirja üks olulisemaid ja tuntumaid osi. Psalme on 150.

Psalmide keskne teema on Jumala ülistamine. Laulude põhjal on inimelu keskne ülesanne paluda Jumalat ja teda ülistada. Kuigi kogu loodu on teatud mõttes Jumala tempel, on selleks eriti inimese süda. Psalmide põhjal on inimesel südames teadmine elu alusest ja eesmärgist.

Psalm 141

“… Olgu mu palve kui viirukisuits Su palge ees,

mu käte ülestõstmine kui õhtune ohver …”

Vastavalt pärimusele kasutab õigeusu kirik viirukit palve sümbolina, mis tõuseb Jumala poole. „Olgu mu palve kui viirukisuits Su palge ees,“ laulame Jumalale õhtusel jumalateenistusel. (Psalm 141:2).

Viiruki suitsutamine väljendab Jumala armastust, mis valgub meie kõikide peale ning sümboliseerib Püha Vaimu armu, mis meeldiva lõhnana levib usklike peale. Suitsutit õnnistades ütleb preester: „Kristus, meie Jumal, meie toome Sulle viirukisuitsu hea vaimuliku lõhnana. Võta see vastu oma taevaülesele altarile ja saada meile maha oma kõige pühama Vaimu armu.“

2) Prohvet Joonas valaskala kõhus

a. Kristus Joonast

Matteuse 12:39-41

Aga Jeesus ütles neile: „See kuri ja abielurikkuja sugupõlv nõuab tunnustähte, ent talle ei anta muud kui prohvet Joona tunnustäht, sest nii nagu Joonas oli merekoletise kõhus kolm päeva ja kolm ööd, nõnda peab ka Inimese Poeg olema maapõues kolm päeva ja kolm ööd. Niineve mehed tõusevad kohtupäeval üles koos selle sugupõlvega ja mõistavad selle sugupõlve süüdi, sest nemad parandasid meelt Joona jutluse peale, ja vaata, siin on rohkem kui Joonas!

b. Joonas (Junus, Dhul-Nun) koraanis

Suura 37:139-148

Tõesti, ka Joonas oli sõnumitooja.

Kui ta jooksis ära oma rahva juurest koormaga laeva peale,

siis heitis ta koos teistega liisku ja kaotas (ning pidi jääma merre).

Seal neelas valaskala ta alla ja ta oli juba hukkunute hulgas.

Kui ta poleks olnud üks neist, kes austavad kiitusega Jumalat,

siis oleks ta ilmtingimata jäänud valaskala kõhtu ülestõusmise päevani.

Me heitsime ta kala kõhust välja tõbisena tühjale rannale.

meie tahtmist mööda kasvas tema kohale kõrvitsapuu.

Pärast läkitasime ta sõnumitoojana saja tuhande või isegi enama (inimese) juurde.

Need jäid teda uskuma ja me lasksime neil maitsta maiseid hüvesid natuke aega.

(Haljand Udami tõlge)
Eelmine
Wiiralti preemia 2019 laureaadid - Gudrun Koppel ja Inga Heamägi
Järgmine
Wiiralti Preemia 2019 kunstnikuvestlus

Lisa kommentaar

Email again: