GRAAFIKAKODA loodi Tallinna Kunstihoonesse 1947 / Graafikakoda is created in Tallinn Art Hall in 1947

Graafikakoda asub alates 2022 sügisest ARS Kunstilinnakus Tallinn, Pärnu mnt 154 / Graafikakoda is located ARS Art Factory, Tallinn, Pärnu mnt 154 from autumn 2022

Vappu Thurlowi artikkel Graafikakoja ajaloost
Näitus Graafikakoja kogudest
Intervjuufilm Graafikakoja ajaloost