Association of Estonian Printmakers 

Kadi Pajupuu ja Marilyn Piirsalu “Tekstiks ja tagasi”

Kadi Pajupuu, Marilyn Piirsalu
21.09-21.10.2023
Galerii Pallas
Reedel, 22. septembril kl 17 avaneb galeriis Pallas Kadi Pajupuu ja Marilyn Piirsalu tekstiilikunsti näitus “Tekstiks ja tagasi”. Väljapaneku nimi viitab edasi-tagasi kiikumisele. Küsimus: milleks – “tekstiks” –, aga kust ta tuleb, kuhu tagasi saab minna? Meelepettest tekstiks, kujutlusest looks, liha sõnaks.
Kunstis võib sõnastamatu saada nähtavaks, kui ilmutus, seisund või sund leiab sobiva kujundi. Tähendus pole tingimata sõna ori. “Kas näed, et me viipame sulle?” küsivad autorid vaatajalt.
Suhtluse alus on liigutus, Kadi Pajupuu ja Marilyn Piirsalu tööde puhul on need liigutused algusest lõpuni näha, sest tekstiilis on järgnevuse loogika, asjade koospüsimise kord nii lihtne ja binaarne: ühtepidi lõim, teistpidi kude.
Tähendus võib olla enne tööd, nagu Marilyn Piirsalu tegelaskujude puhul: kindlasti on selles meres juba ujutud, see kohvitass joodud, tekk ümber võetud ja pilk üle õla heidetud, enne kui need hetked vaipadesse kootud said. Töövahend võimaldab kangapinnale joonistada lainelisi vertikaale, mustri dünaamika sõltub autori valikutest töö käigus. Lained on muutumisvalmidus.
Aga tekstiil võib valmida lihtsalt tegemise sunnist ja noodana püüda mõtte alles siis, kui asi valmis, kui autor enam midagi muuta ei saa (kui püsida töö vastu aus). Kadi Pajupuu tööd sellel näitusel on tekkinud usaldusest või ülbusest – no küll ta tuleb, see tähendus! – ja uudishimust – aga kui teha nii? Teosed on plekist, paberist ja puust.
“Tekstiks ja tagasi” autorid Kadi Pajupuu ja Marilyn Piirsalu on ühiseid kunsti- ja disainiprojekte teinud aastast 2010. Koos viiakse läbi laupäeval, 14. oktoobril algusega kl 15 näitust tutvustav tuur.
Näituse kujundas Madis Liplap, graafiline disain Kadi Pajupuu.
Toetavad Eesti Kultuurkapital ja Kõrgem Kunstikool Pallas.
Lisainfo
Kadi Pajupuu
kadi@pajupuu.com
Marilyn Piirsalu
piirsalu.marilyn@gmail.com
Galerii Pallas
galerii@pallasart.ee
+372 734 9954
T-L 11-18, Riia 11, Tartu
facebook.com/GaleriiPallas
Turning into the text and back. Kadi Pajupuu, Marilyn Piirsalu
21.09.-21.10.2023
Gallery Pallas
On Friday, September 22 at 5 p.m., the exhibition of textile art by Kadi Pajupuu and Marilyn Piirsalu " Turning into the text and back" will open in the gallery Pallas. The name of the display refers to the rocking back and forth. Question: Becoming what—"text"—but where does it come from, where can it go back? From illusion to text, imagination to story, flesh to words.
In art, the ineffable can become visible when a revelation, condition or compulsion finds an appropriate form. Meaning is not necessarily a slave to the word.
The basis of communication is movement, in the works of Kadi Pajupuu and Marilyn Piirsalu, these movements can be seen from beginning to end, because in textiles the logic of succession, the order of keeping things together is so simple and binary: one way is the warp, the other is the weft.
The meaning can be before the work, as in the case of Marilyn Piirsalu's characters: surely one has already swum in this sea, drunk that cup of coffee, wrapped the blanket around her and looked over her shoulder before these moments were woven into the tapestries. The tool allows the weaver to make vertical waves on the surface of the fabric, the dynamics of the pattern depends on the author's choices during work. Waves are readiness for change.


But a textile can be made simply out of the compulsion to do it, the idea can be caught into the finished work, when the author can no longer change anything (if he remains honest to the work). Kadi Pajupuu's works in this exhibition have been created out of trust or arrogance—well, it will come, that meaning!—and out of curiosity—but if I do it this way? The works are made of copper, paper and wood.
Exhibition design: Madis Liplap
Graphic design: Kadi Pajupuu
The exhibition is supported by Estonian Cultural Endowment, Pallas University of Applied Sciences
Additional information:
Kadi Pajupuu
kadi@pajupuu.com
Marilyn Piirsalu
piirsalu.marilyn@gmail.com

Eelmine
Kalli Kalde Katkestused
Järgmine
Elisabet Alsos Strand "unfolded"

Lisa kommentaar

Email again: