Association of Estonian Printmakers 

Kadri Toom "Õhulaev ja kasvuhooned"


KADRI TOOM

„Õhulaev ja kasvuhooned“ | "The Glasshouses and a Balloon"

Reedel, 5. mail kell 17 avab Kadri Toom oma isiknäituse „Õhulaev ja kasvuhooned“ Vaal galeriis. Näitus jääb avatuks kuni 27. maini, T–R 12–18, L 12–16.

Näitus „Õhulaev ja kasvuhooned“ kutsub imaginaarsesse ruumi, kus erinevad kihid, laotused ja tasandid läbivad galeriid. See on mikstuur teadmatusest, salapärast, ootamatusest, tundmatusest ja avastamata sügavustest ning ideest luua simuleeritud keskkondi. Näitusel eksponeeritud teosed peegeldavad inimese püüdlust sekkuda looduslikesse protsessidesse, neid ise disainida ning jäljendada. Seal kohtab vihjeid kujundatud maastikest, taimestike ja arhitektooni hübriidkooslustest, elustiku jäljendamisest, troopikast ja disaini ihalusest. Kadri Toomi graafilised vaated moodustavad justkui horisondil paikneva maastiku silueti, millel toimuvad mängud arhitektoonika, arhitektuuri ja muteerunud taimestikuga.

Näituseruum muutub simulaakrumiks, mida saadab HANAKIVi helilooming.

Kadri Toom (s 1984) on kunstnik, kelle looming on keskendunud eksperimentaalsele kaasaegsele graafikale. Teda paeluvad teemad, mis on seotud ruumi, vaikuse, tühjuse ning hetkelisusega. Lisaks graafika, maali ja fotograafia sidumisele kasutab kunstnik oma tööde eksponeerimisel insallatiivseid võtteid. Kadri Toom on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli maalingute osakonna aastal 2006 ja Eesti Kunstiakadeemia graafika osakonna magistrikraadiga 2009. aastal. Ta on pälvinud Eesti Vabagraafikute Ühenduse tunnustuse „Aasta Graafik 2021“ ja ergutuspreemia „Wiiralti Preemia 2022“ konkursil ning esitatud Kristjan Raua preemia ja AkzoNobeli Kunstipreemia nominentideks.

www.kadritoom.com


Kunstnik tänab Eesti Kultuurkapitali, Eesti Vabagraafikute Ühendust ja Punch Club'i

––

On Friday, 5th of May at 5 pm Kadri Toom will open her solo exhibition titled "The Glasshouses and a Balloon" at Vaal Gallery. The exhibition will remain open until 27th of May, Tue–Fri 12–6 pm, Sat 12–4 pm.

The exhibition "The Glasshouses and a Balloon" invites you into an imaginary space where various layers, spreads and planes pass through the gallery. It is a mix of the unknown, the mysterious, the unexpected, the undiscovered depths and the notion of creating simulated environments. The exhibited artworks reflect a human endeavour to intervene in, design and imitate natural processes. There are hints of designed landscapes, hybrid compositions of vegetation and architectonics, imitation of the biota, the tropics and the desire for design. Kadri Toom's graphic views form a silhouette of a landscape on the horizon that plays with architectonics, architecture and mutated vegetation.

The exhibition space is transformed into a simulacrum and is accompanied by HANAKIV sound composition.


Kadri Toom (b 1984) is an artist whose practice focuses on experimental contemporary printmaking. She is fascinated by themes related to space, silence, emptiness and momentary. In addition to combining printmaking, painting and photography, the artist exhibits her artworks through installation techniques. Kadri Toom graduated from the Painting Department of the Pallas University of Applied Sciences in 2006 and from the Printmaking Department of the Estonian Academy of Arts in 2009. She has been awarded "Printmaker of the Year 2021" and an incentive award of “Wiiralt Prize 2022" by the Association of Estonian Printmakers and nominated for the ​Kristjan Raud Art Award and the AkzoNobel Art Prize.

www.kadritoom.com


The artist would like to thank the Cultural Endowment of Estonia, the Association of Estonian Printmakers, and Punch Club.


Eelmine
Sarah Epping "Memory Complex"
Järgmine
LEMBE RUBEN "Tingimusteta armastuse õppetund"/ "A Lesson of Unconditional Love"

Lisa kommentaar

Email again: