Association of Estonian Printmakers 

Kummardus Leonhard LapinileKunstihoone galeriis avaneb eesti kunsti suurkuju Leonhard Lapini programmiväline mälestusnäitus „Leo“, mille koostasid Eesti Kunstimuuseumi juht Sirje Helme ja Tallinna Kunstihoone kuraator Tamara Luuk. See on austusavaldus hiljuti manalasse läinud Leonhard Lapinile, kelle looming ja tegevus oli tihedalt just Kunstihoonega seotud.

Näitus on avatud 8. aprillist ja jääb üles Kunstihoone rekonstrueerimistööde alguseni 5. juunil. Eksponeeritakse Lapini tuntud sarju „Protsessid“ (1980–1995) Eesti Kunstimuuseumi kogust ja „Rütmid sfääril“ (1992) erakogust. Väljapaneku lahutamatu osa on Leonhard Lapini tekstide ja luuletuste valik.

„Kunstihoone aknal säravat päikesepeegeldust nähes tunnen, et Päike tõuseb Kunstihoonest – Kunstitemplist. Päike loojub sinna, et taas sealt tõusta,“ kirjutas Leo Tallinna Kunstihoone 70 aasta juubeli puhul. Ja kuigi tema heldimus- ja õrnusepuhangutele võisid eelneda ning järgneda kirumine ja mana, siis teadsime, et Leo on nagu Elu ise – pidevas, sageli vastuolulises voolamises. Voola kires ja rahus, Leo, me korjame üles Su jäljed!“ kommenteeris avatavat mälestusnäitust kuraator Tamara Luuk.
Kunstihoone galerii (Vabaduse väljak 6, Tallinn) on avatud kolmapäevast pühapäevani kell 11–18, sissepääs tasuta. Täpsema info Kunstihoone ja selle galeriide sissepääsu ning ligipääsetavuse kohta leiad kodulehelt: https://www.kunstihoone.ee/kulastajale/


* * *
Homage to Leonhard Lapin
Tallinn Art Hall will host a memorial exhibition at the Art Hall Gallery, Leo, dedicated to Leonhard Lapin, an important figure in Estonian art. The exhibition was compiled by Sirje Helme, director of the Art Museum of Estonia, and Tamara Luuk, curator of the Tallinn Art Hall.
This is a tribute to recently passed Leonhard Lapin, whose work and activities were closely connected with Tallinn Art Hall.
The exhibition will be open from 8 April until the beginning of the renovation works of the Art Hall building on 5 June. The exhibits include Lapin’s well-known series Processes (1980-1995, Art Museum of Estonia) and Rhythms on the Sphere (1992, private collection). A selection of texts and poems by Leonhard Lapin also forms an integral part of the exhibition.
“Seeing the sparkling sunlight reflected on the windows of the Art Hall, I do feel that the Sun rises from the Art Hall, the Temple of Art. And it also sets there, to later rise again,” Leo wrote on the occasion of the 70th anniversary of the Tallinn Art Hall. Even though his bursts of generosity and tenderness may have been preceded and followed by cursing and imprecation, we all knew that Leo was like Life itself – in a constant, often contradictory flow. Keep flowing with passion and peace, Leo! We will cherish your legacy!” curator Tamara Luuk comments on the soon to open memorial exhibition.
Art Hall Gallery (Vabaduse väljak 6) is open from Wednesday to Sunday 11-6 pm, free entry. Tallinn Art Hall accessibility info: https://www.kunstihoone.ee/en/visitor-information/
* * *
Поклон Леонарду Лапину
В галерее Дома искусства открывается внепрограммная выставка «Лео» в память о харизматичной фигуре эстонского искусства Леонарде Лапине. Выставку подготовили директор Художественного музея Эстонии Сирье Хельме и куратор Таллиннского Дома искусств Тамара Луук.
Выставка представляет собой выражение глубокого почтения недавно ушедшему из жизни Леонарду Лапину, творчество и деятельность которого были тесно связаны с Домом искусства.
Выставка будет открыта с 8 апреля до 5 июня, то есть, вплоть до момента, когда начнутся работы по реновации Дома искусства. На выставке будут представлены знаменитые серии работ Лапина «Процессы» (1980–1995) из коллекции Художественного музея Эстонии и «Ритмы на сферах» (1992) из частной коллекции. Неотъемлемой частью экспозиции являются избранные стихотворения и прозаические тексты Леонарда Лапина.
«Видя яркий солнечный отблеск на окне Дома искусства, я чувствую, что Дом искусства – Храм искусства – это место, откуда восходит Солнце и куда оно заходит, чтобы утром снова взойти», — написал Лео по случаю 70-летнего юбилея Таллиннского Дома искусства. И хотя его порывам великодушия и нежности могли предшествовать проклятия и брань, мы знали, что Лео подобен самой Жизни — он был в постоянном, порой противоречивом потоке. Плыви же со страстью и в умиротворении, Лео, мы собирём всё, что ты оставил!», — сказала куратор Тамара Луук, комментмыируя открывающуюся выставку.
Галерея Дома искусства (Вабадузе вяльяк 6) открыта со среды по воскресенье в 11:00–18:00. Вход свободный. Информация о том, как добраться:
https://www.kunstihoone.ee/ru/posetitelyu/ 

Eelmine
Mari Prekup ”Homo (artifex) vulgaris”
Järgmine
graafika.ee näitus "Pimeaed"

Lisa kommentaar

Email again: