Association of Estonian Printmakers 

Mihkel Kleis “Sotto Forte”

Oled oodatud Mihkel Kleisi isikunäituse “Sotto Forte” avamisele neljapäeval, 17. novembril kell 19.00, Temnikova ja Kasela galeriis, Lastekodu 1. Näituse avamisel toimub ka graafikamapi esitlus.

Näitus jääb avatuks 7. jaanuarini 2017.

Teoste järgi tuntakse Mihkel Kleisi popkultuuri eksperdina, kes jumaliku DJ-na äratuntavaid märke kokku ja lahku korraldab, nende vahel uusi ja ootamatuid seoseid leiab. Tema varjamatu kiindumus kuulub igasugu šokeerivale, iiveldust ja pahupidisust kujutavale subkultuurile, kaotamata seejuures endise aja aadliku ülevat hoiakut.

Ajapikku on ta äratuntavatest ja kindla märgilise tähendusega kujunditest eemale liikunud. Siinjuures pole vähetähtis tema paralleelelu muusikuna, kus ta saab vabamalt realiseerida oma düstoopilisi visioone.

Käesoleva graafikamapiga on tema visuaalses kunstis märgatav muutus toimunud. Figuurid ja osundavad tsitaadid on taandunud ambivalentseteks viideteks. Omailm on ennast jõuliselt kehtestama asunud. Kümnel graafilisel lehel hargneb reaalsus, mis allub vaid iseenda reeglitele ja loogilisele põhjuslikkusele.

Need kompositsioonid pole metafoorid häiritud psüühika palavikulistest hirmudest. On üksikuid viiteid inimesekesksusele, kuid pigem oleme tunnistajateks meile võõras maailmas toimuvatele protsessidele. See tundmatu maailm põhineb väsimatus tegevuses irratsionaalselt tungleval rahuldamata elutahtel.

“Sotto Forte” on apokalüptiline visioon posthumanistlikust tulevikust, orgaanilisi ja biomehhaanilisi vorme ning kaugeid kajasid kehatransformatsioonidest tasakaalustavad ootamatud hübriidid kunstiajaloo, nipsasjakeste kultuse ja salongikunstiga. Kompositsioone seob läbiv pinge ning kujundiloogikat ainuomane jõud, mis tähelepanul uinuda ei lase.

Tekst: Kiwa

Graafikamapi trükkimist on toetanud: Eesti Kultuurkapital
Näituse avamist toetab: Valmiermuiža pruulikoda
Tänud: Lauri Koppel, Gudrun Heamägi, Gennadi Baranov

///

We kindly invite you to the opening of Mihkel Kleis’ solo exhibition and the presentation of graphics portfolio “Sotto Forte” on Thursday, 17 November 7pm, at Temnikova & Kasela gallery, Lastekodu 1.

Exhibition is on view till January 7, 2017.

The works of Mihkel Kleis have given him recognition as a pop culture expert who as a DJ with somewhat god-like powers constructs and deconstructs identifiable signs and symbols, finding new and unexpected connections between them. He has an undisguised fondness for all manner of shocking and transgressive subcultures but never leaves the high road himself – in this way he’s a bit like old-fashioned nobility.

Over time, he has moved away from recognizable images with a definite symbolic meaning. His parallel life as a musician is quite significant in this regard as it’s here that he can more freely realize his dystopian visions.

With his graphics portfolio, he makes a palpable change in his visual art. Figures and quotations have receded to the level of ambivalent references. His personal universe has started powerfully asserting itself. Unfolding on these ten graphic sheets is a reality that obeys only its own rules and logical causality.

These compositions are not metaphors for the feverish fears of a disturbed mind. There are only a few lone references to human-centricity; rather, we are witnesses to processes taking place in a world foreign to us. This unknown world is based on its unflagging activity in its insatiable, irrationally pulsating will to live.

“Sotto Forte” is an apocalyptic vision of a posthumanist future, the organic and biomechanical forms and distant echoes of bodily transformations are counterbalanced by unexpected hybrids with art history, the cult of curios and salon art. The compositions are tied together by a pervasive tension and the unique force of the logic of symbols, which never lets the attention become flaccid.

Text by: Kiwa

Exhibition is supported by: Estonian Cultural Endowment
Opening reception is supported by: Valmiermuiža brewery
Thanks to: Lauri Koppel, Gudrun Heamägi, Gennadi Baranov


Eelmine
Evi Tihemets “Kohtumine 57 aastat hiljem”
Järgmine
Lilli-Krõõt Repnau “Kuninga tagasitulek”

Lisa kommentaar

Email again: