Sirje Eelma (1950)


Graafika esteetiline alge on ühendatud kontseptuaalse lähenemisega ja piltide mitmekihilisus toob esile vaid talle omaseid mängulisi assotsiatsioone.
Trükiprotsess ise ongi looming, visuaalne essee ja mõtisklus. See on omamoodi eetiline esteetika, mille puhul asjadega koormatud maailmas rakendub taaskasutuse printsiip nii materjalide kui kujundite korduste kaudu.
Oluline on luua oma mäng ja uued tähendused.

sirje.eelma@gmail.com